Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Kvinnor i åldern 15–76 år efter antalet levande födda barn 31.12.2011

Kvinnans ålder        Antal levande födda barn
  Kvinnor totalt 0 1 2 3 4 5         6         7         8-        
15–76    2 075 658 715 365 338 228 596 659 290 968 89 838 25 252 8 876 3 844 6 628
15–19 160 535 159 243 1 216 74 2 - - - - -
20–24 162 625 142 538 14 384 4 788 785 113 17 - - -
25–29 167 897 106 539 31 149 21 808 6 128 1 572 487 149 48 17
30–34 165 536 62 541 35 913 44 280 15 921 4 235 1 366 638 323 319
35–39 155 863 37 423 28 083 53 503 25 296 7 285 2 211 868 407 787
40–44 166 939 33 400 27 544 59 277 31 614 9 799 2 895 1 040 479 891
45–49 185 618 34 845 29 525 66 303 37 434 11 709 3 264 1 088 485 965
50–54 185 742 32 073 30 649 67 245 38 485 11 974 3 051 1 023 413 829
55–59 193 930 31 416 35 844 74 664 36 820 10 730 2 609 762 336 749
60–64 201 272 29 559 41 436 80 674 35 545 9 857 2 375 761 343 722
65–69 154 642 21 250 32 176 61 746 27 475 8 377 2 085 676 281 576
70–74 130 644 18 217 23 207 47 950 26 019 9 904 3 238 1 130 451 528
75–76 44 415 6 321 7 102 14 347 9 444 4 283 1 654 741 278 245

Källa: Befolkningsstruktur 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2011, Tabellbilaga 3. Kvinnor i åldern 15–76 år efter antalet levande födda barn 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2011/01/vaerak_2011_01_2012-11-30_tau_003_sv.html