Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2011

Mannens ålder         Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–76    2 071 261 2 635 395 1,27 1 181 628 57,0 2,23
15–19 167 231 381 - 361 0,2 1,06
20–24 170 256 11 663 0,07 9 340 5,5 1,25
25–29 177 541 64 732 0,36 41 687 23,5 1,55
30–34 174 711 153 555 0,88 83 468 47,8 1,84
35–39 165 054 224 354 1,36 106 036 64,2 2,12
40–44 172 221 276 825 1,61 121 103 70,3 2,29
45–49 189 973 327 660 1,72 138 736 73,0 2,36
50–54 185 871 333 450 1,79 139 565 75,1 2,39
55–59 189 879 344 344 1,81 146 992 77,4 2,34
60–64 193 951 354 028 1,83 156 419 80,6 2,26
65–69 142 014 263 929 1,86 118 238 83,3 2,23
70–74 108 607 210 969 1,94 91 177 84,0 2,31
75–76 33 952 69 505 2,05 28 506 84,0 2,44

Källa: Befolkningsstruktur 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2011, Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2011/01/vaerak_2011_01_2012-11-30_tau_006_sv.html