Tabellbilaga 7. Folkmängden efter religionssamfund och ålder 31.12.2012

Religionssamfund Ålder
Totalt 0–14   15–24   25–34   35–44   45–54   55–64   65+
Totalt 5 426 674 891 392 660 471 686 054 657 312 744 469 768 783 1 018 193
Finlands ev.-luth. kyrka 4 147 371 745 262 520 683 450 969 458 982 539 450 579 676 852 349
Övriga lutherska 1 276 183 148 162 165 185 188 245
Ortod. kyrkos. i Finland 58 705 10 084 6 681 5 969 6 051 7 855 8 551 13 514
Övriga ortodoxa 2 801 676 252 415 485 391 303 279
Jehovas vittnen 18 826 1 750 1 729 2 711 2 259 2 786 3 280 4 311
Frikyrkan i Finland 14 932 1 971 1 700 2 069 1 883 2 289 2 425 2 595
Katolska kyrkan i Finland 11 530 2 735 1 599 1 727 1 974 1 598 975 922
Islamitiska församlingar 10 596 3 166 1 931 1 924 1 608 1 159 470 338
Pingstförsamlingen i Finland 7 445 984 937 1 225 913 819 1 034 1 533
Adventkyrkor 3 474 195 305 337 362 521 643 1 111
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dag. Hel. 3 181 480 499 466 362 440 370 564
Baptistsamfund 2 332 167 261 273 298 315 376 642
Metodistkyrkor 1 352 163 102 143 174 210 241 319
Judiska församlingar 1 188 168 154 140 146 160 168 252
Buddhistiska samfund 538 64 68 101 125 108 46 26
Anglikanska kyrkan i Finland 91 9 8 9 8 16 12 29
Övriga 1 306 134 154 147 177 195 253 246
Personer som inte tillhör religionssamf. 1 139 730 123 201 123 260 217 267 181 340 185 972 169 772 138 918

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2012, Tabellbilaga 7. Folkmängden efter religionssamfund och ålder 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tau_007_sv.html