Tabellbilaga 8. Folkmängden efter religionssamfund 2003–2012

Religionssamfund År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totalt 5 219 732 5 236 611 5 255 580 5 276 955 5 300 484 5 326 314 5 351 427 5 375 276 5 401 267 5 426 674
Finlands ev.-luth. kyrka 4 396 813 4 386 336 4 373 556 4 355 949 4 334 586 4 299 186 4 273 425 4 207 192 4 175 443 4 147 371
Övriga lutherska 1 019 1 012 1 031 1 032 1 017 1 076 1 196 1 292 1 317 1 276
Ortod. kyrkos. i Finland 57 044 57 529 57 829 58 149 58 379 58 445 58 539 58 449 58 584 58 705
Övriga ortodoxa 1 409 1 549 1 705 1 869 2 003 2 091 2 226 2 402 2 599 2 801
Jehovas vittnen 18 245 18 239 18 329 18 306 18 177 18 025 19 142 19 094 19 001 18 826
Frikyrkan i Finland 13 443 13 565 13 711 13 895 14 022 14 233 14 292 14 485 14 789 14 932
Katolska kyrkan i Finland 7 897 8 094 8 446 8 783 9 184 9 672 10 090 10 640 11 091 11 530
Islamitiska församlingar 2 748 2 833 4 239 4 944 5 689 6 822 8 230 9 393 10 088 10 596
Pingstförsamlingen i Finland 1 000 1 294 1 992 2 485 3 455 4 648 5 440 6 281 6 876 7 445
Adventkyrkor 4 099 4 031 4 015 3 986 3 821 3 751 3 688 3 648 3 553 3 474
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dag. Hel. 3 317 3 315 3 301 3 282 3 264 3 251 3 239 3 225 3 208 3 181
Baptistsamfund 2 446 2 611 2 422 2 419 2 398 2 382 2 372 2 356 2 320 2 332
Metodistkyrkor 1 244 1 250 1 256 1 281 1 267 1 279 1 301 1 301 1 342 1 352
Judiska församlingar 1 189 1 203 1 184 1 194 1 181 1 230 1 236 1 208 1 198 1 188
Buddhistiska samfund 39 40 68 135 110 103 353 509 509 538
Anglikanska kyrkan i Finland 99 97 93 88 89 88 89 88 84 91
Övriga 783 812 881 916 1 119 1 204 1 239 1 284 1 293 1 306
Personer som inte tillhör religionssamf. 706 898 732 801 761 522 798 242 840 723 898 828 945 330 1 032 429 1 087 972 1 139 730

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2012, Tabellbilaga 8. Folkmängden efter religionssamfund 2003–2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tau_008_sv.html