Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2014

Andelen personer med främmande språk som modersmål 90 procent av befolkningsökningen år 2013

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen uppgick Finlands officiella folkmängd till 5 451 270 personer i slutet av år 2013. Av dem var 2 680 364 män och 2 770 906 kvinnor. Folkmängden ökade med 24 596 personer under år 2013. Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 22 119 personer, vilket var 90 procent av befolkningsökningen. Antalet personer med finska som modersmål ökade med 2 514 personer, antalet svenskspråkiga minskade med 67 personer och antalet personer med samiska som modersmål ökade med 30 personer.

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1990–2013

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1990–2013

Nyland stod för 76 procent av ökningen av folkmängden, ökning bara i var tredje kommun

Under år 2013 gick folkmängden upp i 10 landskap och ned i nio landskap. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 18 638 personer, i Birkaland, med 3 598 personer och i Norra Österbotten, med 2 617 personer. Befolkningsökningen var också relativt sett störst i Nyland, 1,2 procent.

Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 908 personer, i Kajanaland, med 710 personer och i Kymmenedalen, med 576 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i Kajanaland, med 0,9 procent.

Under år 2013 gick folkmängden upp i 106 kommuner och ned i 213 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 8 696 personer, i Esbo (3 929) och i Tammerfors (3 025). Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Salo, med 380 personer och i Kouvola (370).

Av kommunerna i Fasta Finland ökade folkmängden relativt sett mest i Lemi (2,3 procent), Grankulla (2,1 procent) och Larsmo (2,0 procent). Av kommunerna i Fasta Finland minskade folkmängden relativt sett mest i Bötom (3,4 procent) och i Kivijärvi (3,4 procent).

Antalet personer med ett främmande språk nästan lika många som de svenskspråkiga

I slutet av år 2013 uppgick antalet personer med ett främmande språk som modersmål till 289 068, vilket var 5,3 procent av befolkningen. Antalet personer med finska som modersmål uppgick till 4 869 362 (89,3 procent av befolkningen), med svenska som modersmål till 290 910 (5,3 procent) och med samiska som modersmål till 1 930 (0,04 procent). Antalet personer med ett främmande språk som modersmål förväntas överstiga antalet svenskspråkiga under februari–mars 2014.

Den största gruppen med ett främmande språk som modersmål var den ryskspråkiga med 66 379 personer. De största grupperna med ett främmande språk som modersmål, efter den ryskspråkiga, var de estländska (42 936), somaliska (15 789), engelska (15 570) och arabiska (13 170) grupperna.

Den demografiska försörjningskvoten den högsta på 51 år

I slutet av år 2013 fanns det 895 021 personer under 15 år och 3 499 702 personer i åldern 15–64 i Finland. Antalet personer som fyllt 65 år var 1 056 547 i slutet av år 2013. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 55,8 i slutet av år 2013. Senast har den demografiska försörjningskvoten varit högre än detta år 1962. Under Finlands självständighet har den demografiska försörjningskvoten varit som högst år 1917 (67,6) och som lägst år 1984 (46,7).

Sett till region var den demografiska försörjningskvoten högst i landskapet Södra Savolax (65,1) och i landskapet Södra Österbotten (63,5). Lägst var den demografiska försörjningskvoten i landskapet Nyland (48,3). Sett till kommun var den demografiska försörjningskvoten högst i Luhanka (103,5), i Kuhmoinen (94,4) och i Kökar (84,6). Lägst var den i Helsingfors (42,6), i Tammerfors (45,6) och i Jyväskylä (47,4).

 

Den demografiska försörjningskvoten efter landskap åren 1983–2013

Landskap År
  1983 1993 2003 2013
försörjningskvoten    försörjningskvoten    försörjningskvoten     försörjningskvoten   
HELA LANDET 46,9 49,3 49,7 55,8
Nylands landskap 43,2 43,1 43,3 48,3
Egentliga Finlands landskap 48,9 50,5 50,4 56,6
Satakunta landskap 47,4 50,2 53,3 62,8
Egentliga Tavastlands landskap 48,2 52,6 54,3 60,1
Birkalands landskap 47,0 49,7 49,5 55,6
Päijänne-Tavastlands landskap 46,1 48,2 50,7 60,1
Kymmenedalens landskap 46,3 49,7 52,8 61,4
Södra Karelens landskap 46,6 49,8 52,5 60,6
Södra Savolax landskap 47,1 52,2 56,1 65,1
Norra Savolax landskap 47,4 51,6 52,6 58,1
Norra Karelens landskap 47,2 52,5 52,6 58,3
Mellersta Finlands landskap 47,2 51,2 50,8 57,9
Södra Österbottens landskap 52,0 57,3 57,2 63,5
Österbottens landskap 54,0 56,7 56,4 61,1
Mellersta Österbottens landskap 52,5 54,5 54,5 63,4
Norra Österbottens landskap 50,5 53,4 51,8 58,2
Kajanalands landskap 45,2 50,5 53,5 61,6
Lapplands landskap 44,2 49,0 51,3 57,6
Åland 53,3 53,6 52,7 56,6

 

Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund redan 1,2 miljoner

I befolkningsdatasystemet finns information om huruvida en person tillhör ett religiöst samfund som är registrerat i Finland. Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund översteg en miljon år 2010 och i slutet av år 2013 var deras antal 1,2 miljoner. Var femte finländare är alltså inte medlem av något religiöst samfund registrerat i Finland. Ännu år 1990 hörde nio av tio finländare till ett religiöst samfund.

I slutet av år 2013 fanns det 1 203 687 personer som inte hörde till något religiöst samfund. Bland männen var andelen klart större, 25,5 procent, än bland kvinnorna, 18,8 procent. De regionala skillnaderna är också rätt så stora. I landskapet Nyland hörde 31,0 procent av befolkningen inte till något religiöst samfund, i Södra Österbotten var motsvarande andel 10,4 procent. Av personer med ett främmande språk som modersmål hör 84,1 procent inte till något religiöst samfund registrerat i Finland.


Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (395,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/vaerak_2013_2014-03-21_tie_001_sv.html