Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2001–2016

Landskap 2001            2006            2011            2016           
HELA LANDET 16 413 36 975 60 037 104 997
Nylands landskap 8 116 17 849 28 920 53 563
Egentliga Finlands landskap 1 296 3 430 5 610 9 388
Satakunta landskap 203 594 967 1 516
Egentliga Tavastlands landskap 257 600 991 1 669
Birkalands landskap 1 326 2 672 4 629 7 822
Päijänne-Tavastlands landskap 608 1 416 2 257 3 422
Kymmenedalens landskap 353 1 023 1 862 3 298
Södra Karelens landskap 247 807 1 551 2 555
Södra Savolax landskap 163 485 855 1 422
Norra Savolax landskap 342 707 1 185 1 966
Norra Karelens landskap 234 712 1 330 2 211
Mellersta Finlands landskap 698 1 456 2 160 3 206
Södra Österbottens landskap 171 410 632 1 064
Österbottens landskap 829 1 529 2 054 3 694
Mellersta Österbottens landskap 83 219 310 650
Norra Österbottens landskap 661 1 190 1 850 3 246
Kajanalands landskap 101 240 453 727
Lapplands landskap 355 676 1 007 1 604
Åland 370 960 1 414 1 974

Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2016, Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2001–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tau_004_sv.html