Tabellbilaga 3. Män i åldern 15–82 år efter antalet levande födda barn 31.12.2017

Ålder Antal levande födda barn
  Män totalt 0 1 2 3 4 5 6 7 8-
15–82 2 199 942 940 139 310 124 552 264 268 521 83 965 24 855 8 844 3 878 7 352
15–19 152 215 151 933 270 12 - - - - - -
20–24 168 014 160 752 5 624 1 440 173 22 3 - - -
25–29 182 223 147 858 20 352 10 656 2 489 612 195 54 3 4
30–34 181 676 101 986 34 063 31 662 9 954 2 503 824 372 186 126
35–39 180 761 68 559 33 012 50 575 19 935 5 383 1 629 679 377 612
40–44 170 871 50 826 28 018 54 312 25 626 7 534 2 300 864 438 953
45–49 166 331 46 638 26 283 52 532 26 877 8 664 2 841 1 045 459 992
50–54 185 887 49 258 28 016 58 604 32 868 10 914 3 455 1 226 544 1 002
55–59 181 216 45 427 26 400 58 331 33 898 11 361 3 290 1 149 463 897
60–64 179 220 40 228 27 448 61 044 34 114 11 001 3 081 1 045 418 841
65–69 178 082 34 012 30 782 66 466 32 079 9 883 2 766 922 355 817
70–74 143 498 23 385 27 170 56 280 25 492 7 715 2 017 643 267 529
75–79 90 458 13 496 16 190 35 765 16 982 5 426 1 520 481 218 380
80–82 39 490 5 781 6 496 14 585 8 034 2 947 934 364 150 199

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 01.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2017, Tabellbilaga 3. Män i åldern 15–82 år efter antalet levande födda barn 31.12.2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/01/vaerak_2017_01_2018-10-01_tau_003_sv.html