Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2002–2017

Landskap        2002                2007                2012                2017        
HELA LANDET 18 052 41 285 69 529 117 024
Nyland 8 858 19 758 34 014 60 517
Egentliga Finland 1 495 3 885 6 459 10 476
Satakunta 228 666 1 069 1 721
Egentliga Tavastland 275 655 1 141 1 834
Birkaland 1 462 3 059 5 437 8 488
Päijänne-Tavastland 673 1 598 2 472 3 713
Kymmenedalen 381 1 177 2 168 3 594
Södra Karelen 259 1 009 1 768 2 847
Södra Savolax 173 554 1 004 1 537
Norra Savolax 374 803 1 342 2 194
Norra Karelen 261 833 1 513 2 369
Mellersta Finland 726 1 594 2 390 3 438
Södra Österbotten 195 435 704 1 179
Österbotten 927 1 612 2 370 4 097
Mellersta Österbotten 95 241 356 718
Norra Österbotten 751 1 329 2 130 3 666
Kajanaland 107 275 509 780
Lappland 396 745 1 141 1 761
Åland 416 1 057 1 542 2 095

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2017, Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2002–2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/vaerak_2017_2018-03-29_tau_004_sv.html