Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, december

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017

Månad Levande
födda
Döda     Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Folkökning Folkmängd   
Totalt 29 558 31 564 -2 006 155 064 15 031 7 608 7 423 5 417 5 508 714
Januari 4 152 5 496 -1 344 21 597 2 444 1 447 997 -347 5 502 950
Februari 3 813 4 465 -652 17 349 2 142 986 1 156 504 5 503 454
Mars 4 173 4 540 -367 17 945 2 371 1 031 1 340 973 5 504 427
April 4 058 4 379 -321 19 470 2 052 898 1 154 833 5 505 260
Maj 4 332 4 501 -169 24 434 1 968 988 980 811 5 506 071
Juni 4 421 4 191 230 27 770 1 958 1 196 762 992 5 507 063
Juli 4 609 3 992 617 26 499 2 096 1 062 1 034 1 651 5 508 714

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/07/vamuu_2017_07_2017-08-24_tau_001_sv.html