Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, december

Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, december

2017
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer