Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, november

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2020, kvartal I

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -1 578 1 075 4 841 -250 3 323 1 229
FASTA FINLAND -1 593 1 055 -6 -4 4 779 -317 3 251 1 181
Nyland 1 128 353 -966 -1 788 2 152 -340 2 467 -1 428
Egentliga Finland -176 152 187 227 395 -54 377 356
Satakunta -251 133 -90 -7 178 46 -181 165
Egentliga Tavastland -198 5 171 25 84 5 61 36
Birkaland -131 48 697 274 261 -92 912 272
Päijänne-Tavastland -211 25 109 95 124 -10 18 155
Kymmenedalen -250 61 57 173 57 -78 -135 164
Södra Karelen -234 44 -99 -1 116 35 -222 79
Södra Savolax -307 -15 113 105 70 -30 -129 70
Norra Savolax -299 -10 61 180 139 14 -125 199
Norra Karelen -220 60 -89 74 142 48 -183 165
Mellersta Finland -154 31 -161 2 132 -12 -176 67
Södra Österbotten -160 72 114 157 62 -14 8 221
Österbotten 25 92 -256 13 295 94 46 151
Mellersta Österbotten -6 9 38 58 60 32 89 97
Norra Österbotten 104 -75 97 306 341 66 518 298
Kajanaland -122 14 8 113 49 -20 -72 99
Lappland -131 56 3 -10 122 -7 -22 15
ÅLAND 15 20 6 4 62 67 72 48
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2020, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/03/vamuu_2021_03_2021-04-22_tau_002_sv.html