Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-II

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -2 707 2 300 10 152 2 550 8 013 5 418
FASTA FINLAND -2 729 2 275 -31 -9 9 976 2 469 7 787 5 306
Nyland 2 430 1 186 -693 -2 946 4 658 1 248 6 856 -51
Egentliga Finland -340 177 227 116 897 172 838 519
Satakunta -500 179 -3 140 375 120 -139 428
Egentliga Tavastland -385 -41 365 205 181 94 163 260
Birkaland -124 187 1 086 423 605 106 1 671 820
Päijänne-Tavastland -469 3 417 302 233 48 191 363
Kymmenedalen -533 87 145 356 114 -85 -267 365
Södra Karelen -457 25 -396 -56 218 65 -639 30
Södra Savolax -563 42 161 145 132 -8 -267 182
Norra Savolax -517 71 187 454 259 76 -86 586
Norra Karelen -394 97 -348 81 227 115 -529 279
Mellersta Finland -241 126 -575 -107 299 32 -505 63
Södra Österbotten -340 54 308 317 139 -9 98 353
Österbotten 18 94 -696 27 548 168 -138 281
Mellersta Österbotten -6 13 100 92 82 39 174 142
Norra Österbotten 236 -138 -181 219 655 246 706 323
Kajanaland -260 21 -25 104 139 44 -153 162
Lappland -284 92 -110 119 215 -2 -187 201
ÅLAND 22 25 31 9 176 81 226 112
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/06/vamuu_2021_06_2021-07-22_tau_002_sv.html