Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, februari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-IV

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2021* Förändring 2)
HELA LANDET -7 760 1 265 - - 22 305 4 491 15 806 7 305
FASTA FINLAND -7 790 1 205 58 62 22 084 4 481 15 591 7 335
Nyland 4 349 1 194 -2 575 -4 525 10 082 1 908 12 734 -219
Egentliga Finland -884 50 1 161 -219 1 850 203 2 285 223
Satakunta -1 205 61 -561 158 689 25 -1 089 247
Egentliga Tavastland -730 29 57 -80 328 68 -343 5
Birkaland -371 175 3 378 861 1 633 605 4 717 1 737
Päijänne-Tavastland -1 072 -140 -41 -36 529 119 -571 -27
Kymmenedalen -1 244 24 -426 422 264 -154 -1 377 267
Södra Karelen -969 -21 -491 -186 676 261 -783 53
Södra Savolax -1 247 -38 -52 636 290 9 -1 009 603
Norra Savolax -1 173 -65 735 864 577 62 131 869
Norra Karelen -908 85 -56 304 719 287 -251 677
Mellersta Finland -656 34 12 196 655 63 65 346
Södra Österbotten -623 139 -119 493 410 97 -347 710
Österbotten -53 13 -722 156 968 159 231 338
Mellersta Österbotten -33 -1 -198 92 171 33 -68 102
Norra Österbotten 317 -355 137 631 1 343 461 1 828 828
Kajanaland -560 45 -262 -25 430 230 -407 235
Lappland -728 -24 81 320 470 45 -155 341
ÅLAND 30 60 -58 -62 221 10 215 -30
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2021, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2021 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2020, kvartal I-IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tau_002_sv.html