Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.11.2007

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-september 2007

Under januari-september 2007 lämnades 2 216 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 553 mindre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-september var 148 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 18.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-september 1993-2007

Källa: Skuldsaneringar 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2007/03/velj_2007_03_2007-11-15_tie_001_sv.html