Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.2.2008

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-december 2007

År 2007 lämnades 3 010 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna, vilket är 733 färre än under motsvarande period året innan. Efter att skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1993 har det totalt gjorts nästan 90 000 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner.

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993-2007

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenären och borgensmannen kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av skuldsaneringsansökningarna år 2007 var 191 sådana som gjordes av äkta makar tillsammans. 26 ansökningar gjordes tillsammans med en medgäldenär. Andelen gemensamma ansökningar av alla ansökningar har redan under flera år minskat. Andelen gemensamma ansökningar var som störst i mitten av 1990-talet, då den var över 40 procent av alla skuldsaneringsansökningar. År 2007 var andelen gemensamma ansökningar bara 7 procent av alla skuldsaneringsansökningar.

Källa: Skuldsaneringar 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2007/04/velj_2007_04_2008-02-15_tie_001_sv.html