Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 12.11.2009

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari–september 2009

Under januari–september 2009 lämnades 2 121 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 53 fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 189 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 12.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 1993–2009

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 1993–2009

Källa: Skuldsaneringar 2009, 3:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2009/03/velj_2009_03_2009-11-12_tie_001_sv.html