Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.2.2010

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari–december 2009

År 2009 lämnades 2 922 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna, vilket är 106 fler än under motsvarande period året innan. Efter att skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1993 har det totalt gjorts mer än 98 000 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner.

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993–2009

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993–2009

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenären och borgensmannen kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av ansökningarna om skuldsanering år 2009 var 264 sådana som gjordes av äkta makar tillsammans, 18 ansökningar gjordes tillsammans med en medgäldenär. Andelen gemensamma ansökningar var som störst i mitten av 1990-talet, andelen var då över 40 procent av alla ansökningar om skuldsanering. År 2009 var andelen gemensamma ansökningar nästan 10 procent av alla skuldsaneringsansökningar.


Källa: Skuldsaneringar 2009, 4:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2009/04/velj_2009_04_2010-02-15_tie_001_sv.html