Publicerad: 29.6.2011

Slutbehandlade skuldsaneringar för privatpersoner under år 2010

Under år 2010 slutbehandlades 3 692 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna. Detta är 65 ärenden fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 2 951 skuldsaneringsansökningar, 417 ändringar av betalningsprogram, 218 fastställanden av tilläggsprestationer och 98 förfall av skuldsaneringar.

Slutbehandlade skuldsaneringar för privatpersoner 2008–2010

Ärendets art 2008 2009 2010 Muutos 2009–2010, %
Skuldsaneringsärenden totalt 3 715 3 627 3 692 1,8
Skuldsaneringsansökan 2 841 2 854 2 951 3,4
Ändring av betalningsprogram 449 452 417 –7,7
Förfall av skuldsanering 208 141 98 –30,5
Fastställande av tilläggsprestationer 205 176 218 23,9
Annat skuldsaneringsärende 12 4 8 100,0

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 2 381 fall. Antalet fastställda betalningsprogram var på samma nivå som föregående år. Året innan fastställdes ett betalningsprogram i 2 337 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2010 var den sammanlagda skulden 168 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgeldenärer och borgensmän. I de betalningsprogram som fastställdes år 2010 var medianskulden 31 000 euro.

Medianskulden i fastställda betalningsprogram, 1 000 euro, 2006–2010

Medianskulden i fastställda betalningsprogram, 1 000 euro, 2006–2010

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2010/velj_2010_2011-06-29_tie_001_sv.html