Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Ansökningar om skuldsanering efter landskap under januari–mars 2013 och 2012

LANDSKAP Ansökningar 01–03/2013 Ansökningar 01–03/2012
Nylands landskap 182 224
Egentliga Finlands landskap 87 79
Satakunta landskap 48 40
Egentliga Tavastlands landskap 39 22
Birkalands landskap 77 110
Päijänne-Tavastlands landskap 41 40
Kymmenedalens landskap 55 66
Södra Karelens landskap 22 27
Södra Savolax landskap 27 6
Norra Savolax landskap 27 46
Norra Karelens landskap 36 29
Mellersta Finlands landskap 22 24
Södra Österbottens landskap 44 47
Österbottens landskap 12 17
Mellersta Österbottens landskap 4 5
Norra Österbottens landskap 129 106
Kajanalands landskap 10 23
Lapplands landskap 36 42
Åland - -
Okänd 15 28
TOTALT 913 981

Källa: Skuldsaneringar 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Ansökningar om skuldsanering efter landskap under januari–mars 2013 och 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2013/01/velj_2013_01_2013-05-08_tau_001_sv.html