Publicerad: 1.7.2019

År 2018 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 901 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2018. Detta är 89 (1,8 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 281 skuldsaneringsansökningar, 438 ändringar av betalningsprogram, 132 fastställanden av tilläggsprestationer och 45 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2018/velj_2018_2019-07-01_tie_001_sv.html