Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2019

Pääkaupunkiseudun asuntokunnilla eniten asuntovelkaa

Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli vuonna 2018 asuntovelkaa keskimäärin 100 030 euroa, ilmenee Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta. Asuntovelat olivat suurimmat pääkaupunkiseudulla, keskimäärin 142 130 euroa. Vähiten, keskimäärin 81 200 euroa, asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntokunnilla. Edellisvuodesta keskimääräiset asuntovelat kasvoivat vain pääkaupunkiseudulla, 1,8 ja Ahvenanmaalla, 0,7 prosenttia. Muualla Suomessa keskimääräiset asuntovelat hieman pienenivät.

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002, 2010, 2017 ja 2018, euroa vuoden 2018 rahassa

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat 2002, 2010, 2017 ja 2018, euroa vuoden 2018 rahassa

Hieman yli puolella kaikista eli 1,4 miljoonalla asuntokunnalla oli velkaa vuonna 2018. Velkaa niillä oli yhteensä 123 miljardia euroa, mikä oli reaalisesti vajaan prosentin enemmän kuin edellisvuonna. Asuntokuntien veloista oli asuntovelkaa 87,8 miljardia, elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkaa 8,2 miljardia ja muuta velkaa 27,0 miljardia euroa. Eniten, 9,7 prosenttia edellisvuodesta kasvoivat elinkeinotoiminnnan ja tulolähteen velat, joita ovat esimerkiksi osakkeiden tai sijoitusasuntojen hankintaa varten otetut velat. Asunto- ja muita velkoja asuntokunnilla sen sijaan oli reaalisesti jokseenkin yhtä paljon kuin edellisvuonnakin.

Kolmanneksella asuntokunnista oli asuntovelkaa. Useimmin asuntovelkaisia olivat kahden huoltajan lapsiperheet, joista 71 prosentilla oli asuntovelkaa. Yhden hengen asuntokunnista hieman alle viidenneksellä oli asuntovelkaa. Yksinasuvista olivat useimmin asuntovelkaisia 35–44-vuotiaat, joista 36 prosentilla oli asuntovelkaa. Kahden aikuisen lapsettomista asuntokunnista asuntovelkaa oli 30 prosentilla, niistäkin useimmin 35–44-vuotiaiden asuntokunnilla, joista 60 prosentilla oli asuntovelkaa.

Nuorimpien asuntovelkaisten asuntokuntien lukumäärä pieneni edellisvuodesta hieman ja eniten kasvoi vanhimpien asuntovelallisten lukumäärä. Alle 35-vuotiaita asuntovelallisia oli noin 2,5 prosenttia edellisvuotista vähemmän, kun eläkeikäisten asuntovelallisten määrä kasvoi saman verran.

Kahden huoltajan lapsiperheillä oli asuntovelkaa keskimäärin 135 770 euroa, yksinhuoltajaperheillä 90 590 euroa, lapsettomilla kahden aikuisen asuntokunnilla 86 540 euroa ja yhden hengen asuntokunnilla 67 740 euroa. Eniten asuntovelkaa, keskimäärin 152 190 euroa, oli niillä kahden huoltajan lapsiperheillä, joiden viitehenkilö oli 25–34-vuotias.

Neljänneksellä velallisista asuntokunnista oli velkaa korkeintaan 10 000 euroa ja puolella korkeintaan 50 000 euroa vuonna 2018. Vähintään 100 000 euroa velkaa oli 451 800 asuntokunnalla ja vähintään 200 000 euroa 156 900 asuntokunnalla. Yli 200 000 euroa velkaa oli siten 5,8 prosentilla kaikista ja 11,0 prosentilla velallisista asuntokunnista. Asuntokuntien kaikista veloista niillä oli 41 prosenttia ja asuntoveloista 40 prosenttia. Vähintään 300 000 euroa velkaa oli 54 800 asuntokunnalla eli 3,8 prosentilla velallisista asuntokunnista.

Suhteellisesti eniten suuria velkoja oli Ahvenanmaalla, missä 1 700 asuntokunnalla eli 12 prosentilla kaikista oli velkaa vähintään 200 000 euroa. Pääkaupunkiseudun ja muun Helsinki-Uudenmaan asuntokunnista niin paljon velkaa oli yhdeksällä prosentilla. Muualla Suomessa yhtä suuria velkoja oli 4–5 prosentilla asuntokunnista. Eniten niin velkaisten asuntokuntien määrä kasvoi pääkaupunkiseudulla, viisi prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2018 asuntokunnat maksoivat korkoja yhteensä 1,6 miljardia euroa eli jokseenkin yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Asuntolainan korkoja niistä oli 873 miljoonaa euroa, mikä oli kolme prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuntokunnat maksoivat korkoja keskimäärin 1 144 euroa velallista asuntokuntaa kohti, kun vastaava luku edellisvuonna oli 1 155 euroa. Asuntovelalliset asuntokunnat maksoivat asuntoveloistaan korkoja keskimäärin 995 euroa. Velallisista asuntokunnista 60 prosenttia eli 858 660 asuntokuntaa maksoi vuodessa korkoja korkeintaan 1 000 euroa ja kolme prosenttia eli 38 810 asuntokuntaa yli 5 000 euroa.


Lähde: Velkaantumistilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2019-06-20_tie_001_fi.html