Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2018

  Palkansaajien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansio, euroa / kk
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 73 387 69 906 3 915 3 637
Naiset 36 040 33 517 3 659 3 289
Miehet 37 347 36 389 4 149 3 902
Alle 25 Yhteensä 1 685 1 592 2 624 2 457
Naiset 566 505 2 442 2 359
Miehet 1 119 1 087 2 704 2 547
25 - 29 Yhteensä 5 037 4 859 3 121 3 000
Naiset 2 259 2 149 2 930 2 791
Miehet 2 778 2 710 3 269 3 151
30 - 34 Yhteensä 7 126 6 837 3 501 3 376
Naiset 3 090 2 877 3 320 3 163
Miehet 4 036 3 960 3 628 3 469
35 - 39 Yhteensä 9 032 8 473 3 876 3 724
Naiset 3 873 3 431 3 660 3 512
Miehet 5 159 5 042 4 018 3 824
40 - 44 Yhteensä 10 139 9 652 4 105 3 940
Naiset 4 419 4 031 3 875 3 712
Miehet 5 720 5 621 4 269 4 069
45 - 49 Yhteensä 9 444 9 134 4 159 3 944
Naiset 4 485 4 249 3 873 3 565
Miehet 4 959 4 885 4 407 4 174
50 - 54 Yhteensä 11 884 11 590 4 114 3 847
Naiset 5 870 5 665 3 746 3 311
Miehet 6 014 5 925 4 468 4 241
55 - 59 Yhteensä 10 603 10 197 4 013 3 607
Naiset 6 199 5 914 3 706 3 211
Miehet 4 404 4 283 4 435 4 119
60 - 64 Yhteensä 7 724 6 941 4 075 3 522
Naiset 4 883 4 344 3 729 3 162
Miehet 2 841 2 597 4 649 4 290
Yli 64 Yhteensä 713 631 4 581 4 253
Naiset 396 352 4 206 3 683
Miehet 317 279 5 054 4 824

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2018, Liitetaulukko 2. Valtiosektorin kuukausipalkat iän ja sukupuolen mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2018/vkp_2018_2019-05-02_tau_002_fi.html