Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.3.2013

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa

Valtion takauskanta oli 30,6 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Takauskanta oli joulukuun lopussa 27 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin ja vajaat 4 prosenttia korkeampi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Uusia valtion takauksia myönnettiin vuoden neljännen neljänneksen aikana 3,5 miljardia euroa. Uusista takauksista 1,9 miljardia myönnettiin kotimaahan ja 1,6 miljardia ulkomaille. Valtion takauksiin sisältyvät kaikki valtion, valtion liikelaitosten, valtion osakeyhtiöiden ja erityisluottolaitosten myöntämät takauslajit, joista valtionhallinto viimekädessä vastaa.

Myönnetyt uudet valtion takaukset, miljoonaa euroa

Myönnetyt uudet valtion takaukset, miljoonaa euroa

Valtion takauskannasta 40 prosenttia muodostuu yrityksille myönnetyistä takauksista. Asuntoyhtiöille myönnettyjä takauksia on 26 prosenttia ja ulkomaille myönnettyjä 18 prosenttia takauskannasta. Loput 16 prosenttia valtion takauskannasta jakautuu kotitalouksien, rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä julkisyhteisöjen kesken.


Lähde: Valtion takaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 4.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion takaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6669. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtak/2012/04/vtak_2012_04_2013-03-04_tie_001_fi.html