Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Publicerad: 4.3.2013

Statens garantistock 30,6 miljarder i slutet av december

Statens garantistock uppgick till 30,6 miljarder euro i slutet av år 2012. Garantistocken var i slutet av december 27 procent större än året innan och något under 4 procent större än i slutet av föregående kvartal. Staten beviljade nya garantier för 3,5 miljarder euro under fjärde kvartalet. Av de nya garantierna beviljades 1,9 miljarder euro inom landet och 1,6 miljarder euro till utlandet. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten, statens affärsverk, statens aktiebolag och specialkreditinstitut beviljar och som statsförvaltningen i sista hand ansvarar för.

Statens nya garantier, miljoner euro

Statens nya garantier, miljoner euro

Av statens garantistock består 40 procent av garantier till företag. Garantierna till bostadssamfund utgör 26 procent och garantierna till utlandet 18 procent av garantistocken. Återstoden av statens garantistock, dvs. 16 procent, fördelas på hushåll, finansiella företag och försäkringsföretag samt den offentliga sektorn.


Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 4.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 4:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2012/04/vtak_2012_04_2013-03-04_tie_001_sv.html