Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förädlingsvärde till baspris efter näringsgren

  Milj. EUR  Andel, % Förändring, %
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Jordbruk 1 547 1 539 1,2 1,2 -4,9 -2,8
Skogsbruk 2 494 2 416 2,0 1,9 2,1 -0,8
Jakt, viltvård och fiske 144 131 0,1 0,1 -4,7 -4,3
Utvinning av mineral 351 352 0,3 0,3 -1,5 -14,9
Tillverkningsindustri 28 224 28 728 22,7 22,1 0,5 5,9
    Trä- och pappersindustri 6 554 6 666 5,3 5,1 1,8 5,4
    Metallindustri 14 637 14 257 11,8 11,0 0,1 7,8
    Övrig industri 7 033 7 805 5,7 6,0 -0,3 2,0
El-, gas- och vattenförsörjning 2 829 3 106 2,3 2,4 10,8 1,2
Byggverksamhet 6 559 6 989 5,3 5,4 2,0 2,7
    Byggarbete 5 092 5 410 4,1 4,2 3,0 3,0
    Anläggningsarbete 1 467 1 579 1,2 1,2 -1,6 1,5
Handel 13 122 14 043 10,5 10,8 5,0 6,9
Hotell- och restaurangverksamhet 1 818 1 837 1,5 1,4 0,8 0,3
Transport, magasinering och datakommunikation 13 595 14 062 10,9 10,8 2,4 5,4
Finansiell verksamhet och försäkring 2 961 3 396 2,4 2,6 1,2 1,7
Uthyrning och förvaltning av bostäder 10 915 11 301 8,8 8,7 0,8 1,4
Övriga fastighetstjänster 2 774 2 999 2,2 2,3 4,2 4,2
Företagstjänster 9 010 9 532 7,2 7,3 5,2 2,5
Förvaltning, obligatorisk socialförsäkring 6 399 6 653 5,1 5,1 1,4 -0,1
Utbildning 6 341 6 650 5,1 5,1 0,5 1,0
Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 10 682 11 266 8,6 8,7 1,6 2,0
Övriga tjänster 4 668 4 929 3,8 3,8 0,5 2,0
Bruttonationalprodukt till baspris 124 433 129 929 100,0 100,0 1,9 3,6
     Primärproduktion 4 185 4 086 3,3 3,1 -0,8 -1,7
    Förädling 37 963 39 175 30,5 30,2 1,3 4,9
    Offentliga samfundstjänste 23 218 24 228 18,7 18,6 0,9 0,5
    Privata tjänster 59 067 62 440 47,5 48,1 3,0 4,2
Produktskatter minus produktsubventioner 19 374 19 796     5,7 4,0
Bruttonationalprodukt till marknadspris 143 807 149 725     2,4 3,6

Senast uppdaterad 14.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2004, Förädlingsvärde till baspris efter näringsgren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_001_sv.html