Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2008

Bruttonationalprodukten ökade med 4,5 procent år 2007

Bruttonationalproduktens volym ökade i fjol med 4,5 procent, visar Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter. De uppgifter som publicerades i februari visade på en uppskattad tillväxttakt om 4,4 procent. Bruttonationalprodukten uppgick till 180 miljarder euro år 2007.

Samtliga samhällsekonomiska efterfrågeposter uppvisade en ökning. Investeringsvolymen ökade med 8,5 procent, den snabbaste tillväxttakten under hela 2000-talet. Konsumtionen uppvisade en stadig ökning på 2,7 procent. Exportvolymen ökade med 8,2 procent och importvolymen med 6,6 procent.

Industriproduktionens tillväxt stod för det största bidraget till BNP-ökningen. Speciellt elektronikindustrins förädlingsvärde ökade märkbart. Jord- och skogsbrukets förädlingsvärde ökade också exceptionellt mycket under fjolåret. Aktiviteten inom byggnadsbranschen var fortsatt livlig och inom tjänstesektorn svarade företagstjänsterna för den största ökningen.

Företagens fjolårsvinster var de största någonsin. Den offentliga sektorn visade ett överskott på närmare 10 miljarder euro, vilket även det var större än någonsin tidigare. Hushållens reala inkomster ökade med 2,9 procent, men skulderna översteg för första gången den disponibla årsinkomsten.

 

Bruttonationalproduktens volym, årsförändring i procent

Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tie_001_sv.html