Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2010

Nationalräkenskapernas tidsserie har reviderats

Statistikcentralen har reviderat nationalräkenskaperna för åren 1975–2008. Orsakerna till revideringarna är nya uppgifter i källstatistiken, ändringar i beräkningsmetoder samt korrigering av fel som upptäckts. Ändringarna i tidsserierna beskrivs närmare i metodbeskrivningen.

I revideringen minskade bruttonationalproduktens nominella värde i regel något från tidigare uppskattade uppgifter, som mest med 0,8 procent år 2006. De största revideringarna gällde förädlingsvärdet inom samfärdsel, handel och byggverksamhet.

Bruttonationalproduktens årliga volymförändring var störst år 2007, då den ökade med 4,9 procent, medan tillväxten tidigare uppskattades vara 4,2 procent. År 2008 ökade bruttonationalproduktens volym med 1,2 procent, medan tillväxten tidigare uppskattades vara 1 procent. Uppgifterna för de här åren är fortfarande preliminära. Volymförändringarna för tidigare år ändrades som mest med 0,5 procentenheter.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaperna 1999–2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2010-01-29_tie_001_sv.html