Liitetaulukko 1. Nettovarallisuuden fraktiilit vuonna 2016

Kotitalouden viitehenkilön ikä Kotitalouksien lukumäärä (1000 kotitaloutta) P10 Mediaani P25 (alakvartiili) P75 (yläkvartiili) P90 P95 P99 Keskiarvo
Kaikki kotitaloudet 2 677,1 3 107 207 10 723 260 875 485 347 699 527 1 563 086 206 589
16-24 167,7 -8 816 1 900 -3 387 13 300 42 999 92 153 416 323 19 835
25-34 421,4 -8 677 18 892 400 77 575 180 609 271 039 683 745 69 013
35-44 398,0 99 94 383 15 778 220 948 408 566 564 509 1 277 029 173 346
45-54 435,6 533 149 579 26 914 322 620 596 021 884 014 1 960 108 259 483
55-64 485,0 821 175 145 49 513 356 395 618 053 894 652 2 086 545 291 507
65-74 407,4 2 928 202 968 78 973 370 137 635 141 874 334 1 656 205 292 302
75- 361,9 2 442 152 972 61 017 276 510 458 393 564 471 1 287 705 215 943
1) Fraktiili on euromäärä, joka rajaa tietyn osuuden kotitalouksista rajan alapuolelle. Esimerkiksi P25 on raja, jonka alapuolella on 25 % kotitalouksista. Vastaavasti P90 on raja, jonka yläpuolella on 10 % kotitalouksista.
2) Nettovarallisuus = varat - velat

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Timo Matala 029 551 3422, Tara Junes 029 551 3322, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2016, Liitetaulukko 1. Nettovarallisuuden fraktiilit vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2016/vtutk_2016_2018-06-05_tau_001_fi.html