Liitetaulukko 2. Kokonaisvarojen fraktiilit vuonna 2016

Kotitalouden viitehenkilön ikä Kotitalouksien lukumäärä (1000 kotitaloutta) P10 P25 (alakvartiili) P50 (mediaani) P75 (yläkvartiili) P90 P95 P99 Keskiarvo
Kaikki kotitaloudet 2 677,1 1 499 20 104 160 455 317 884 552 537 777 339 1 656 205 251 461
16-24 167,7 300 1 500 5 858 21 239 95 049 176 000 551 975 35 151
25-34 421,4 599 4 708 49 854 198 329 327 580 430 052 926 390 134 783
35-44 398,0 2 884 54 726 200 367 348 363 554 130 730 814 1 495 927 266 975
45-54 435,6 2 117 71 301 215 577 396 679 713 188 999 123 2 322 378 326 301
55-64 485,0 1 973 74 763 206 287 381 903 669 801 956 533 2 309 024 323 863
65-74 407,4 3 901 92 041 215 211 383 225 652 052 922 581 1 737 353 308 989
75- 361,9 2 718 61 357 154 991 285 201 459 688 578 897 1 287 705 218 641
1) Fraktiili on euromäärä, joka rajaa tietyn osuuden kotitalouksista rajan alapuolelle. Esimerkiksi P25 on raja, jonka alapuolella on 25 % kotitalouksista. Vastaavasti P90 on raja, jonka yläpuolella on 10 % kotitalouksista.
2) Kokonaisvarat = reaali- ja rahoitusvarat ennen velkojen vähentämistä

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Timo Matala 029 551 3422, Tara Junes 029 551 3322, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2016, Liitetaulukko 2. Kokonaisvarojen fraktiilit vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2016/vtutk_2016_2018-06-05_tau_002_fi.html