Liitetaulukko 7. Osuus velallisista kotitalouksista, joilla on suuret velat suhteessa tuloihin tai varallisuuteen nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2016

Nettovarallisuuskymmenys Velat/varallisuus yli 75%, osuus velallisista Velat/vuositulot yli 300%, osuus velallisista
1 100,0 10,3
2 48,3 5,1
3 36,5 19,6
4 28,3 28,4
5 4,3 21,4
6 0,7 23,2
7 0,0 19,2
8 0,1 16,2
9 0,0 16,3
10 0,0 18,0
Kaikki kotitaloudet 25,3 18,3
1) Velan suhde varoihin/tuloihin on laskettu jokaiselle velkaiselle kotitaloudelle. Tunnusluku on kotitalouskohtaisten velkasuhteiden mediaani.

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Timo Matala 029 551 3422, Tara Junes 029 551 3322, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2016, Liitetaulukko 7. Osuus velallisista kotitalouksista, joilla on suuret velat suhteessa tuloihin tai varallisuuteen nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2016/vtutk_2016_2018-06-05_tau_007_fi.html