Liitetaulukko 6. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoon nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2019, mediaani.

  Asuntovelka/varsinaisen asunnon arvo Velat/varallisuus Velat/vuositulot
Nettovarallisuuskymmenys      
I (vähävaraisin) 111,6 386,2 63,6
II 90,7 86,3 12,7
III 87,9 51,0 33,7
IV 76,5 58,3 152,8
V 58,7 44,1 170,3
VI 44,5 31,6 160,0
VII 37,7 24,6 122,5
VIII 30,9 16,6 108,7
IX 25,0 14,2 112,5
X (varakkain) 19,5 8,6 111,6
Kaikki kotitaloudet 46,7 37,9 99,0
1) Velan suhde varoihin/tuloihin on laskettu jokaiselle velkaiselle kotitaloudelle. Tunnusluku on kotitalouskohtaisten velkasuhteiden mediaani.

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Samuel Ikonen 029 551 3086, Ville Pakkanen 029 551 3485, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 8.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2019, Liitetaulukko 6. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoon nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2019, mediaani. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2019/vtutk_2019_2021-06-08_tau_006_fi.html