Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Puolet sijoitusrahastosijoittajista naisia ja pörssiosakesijoittajista enemmistö miehiä vuonna 2020

Asuntoväestön sijoitusrahastosijoittajista puolet oli naisia. Alle 55-vuotiaista sijoitusrahastoja omistaneista henkilöistä enemmistö oli miehiä, kun taas yli 55-vuotiaista sijoitusrahastosijoittajista suurempi osuus oli naisia. Sijoitusrahastoja omistavien naisten ja miesten osuudet jakaantuivat tasaisemmin kuin pörssiosakkeita omistavien sijoittajien joukossa.

Kuvio 1. Sijoitusrahastojen omistuksien jakautuminen sukupuolen mukaan vuonna 2020

Kuvio 1. Sijoitusrahastojen omistuksien jakautuminen sukupuolen mukaan vuonna 2020
Pörssiosakkeisiin sijoittaneista 60 prosenttia oli miehiä. Suurimmat miesten osuudet pörssiosakesijoittajista olivat 16–24- ja 25–34-vuotiaiden ikäryhmissä. Naisten osuus pörssiosakesijoittajista oli suurimmillaan 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, jossa osuus oli 49 prosenttia. Toiseksi suurin naisten osuus oli 0–15-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 47 prosenttia pörssiosakesijoittajista oli naisia.

Kuvio 2. Kotimaassa noteerattujen pörssiosakkeiden omistuksien jakautuminen sukupuolen mukaan vuonna 2020

Kuvio 2. Kotimaassa noteerattujen pörssiosakkeiden omistuksien jakautuminen sukupuolen mukaan vuonna 2020

Vuodesta 2009 lähtien naisten osuus pörssiosakesijoittajista on pudonnut 44 prosentista 40 prosenttiin. Sen sijaan sijoitusrahastoihin sijoittaneista henkilöistä naisten osuus on pysynyt 50 prosentissa

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden osuus sijoittajista jakautui melko tasaisesti tarkasteltaessa yli 34-vuotiaiden ikäryhmiä. Ikäryhmien osuudet sijoittajista olivat vuonna 2020 samansuuntaisia kuin vuonna 2019.

Taulukko 1. Sijoitusvarallisuutta omistavien henkilöiden lukumäärä ja osuus sijoittajista ikäryhmittäin

Ikäryhmä 2019 omistajien lukumäärä 2020 omistajien lukumäärä Osuus sijoittajista 2020
Yhteensä 1 593 600 1 701 200 100 %
0–15 140 100 152 600 9 %
16–24 116 000 133 500 8 %
25–34 208 800 233 200 14 %
35–44 233 500 251 600 15 %
45–54 222 800 233 500 14 %
55–64 247 600 254 200 15 %
65–74 260 700 263 500 15 %
75– 164 100 179 100 11 %

Tarkasteltaessa ainoastaan osakesäästötilin kautta sijoittaneita henkilöitä alle 35-vuotiaiden yhteenlaskettu osuus sijoittajista oli 61 prosenttia. Eniten sijoittajia sekä miehissä että naisissa oli ikäryhmässä 25–34-vuotiaat. Kaikki ikäryhmät huomioiden miesten osuus sijoittajista oli 71 prosenttia. (Liitetaulukko).


Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Samuel Ikonen 029 551 3086, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 2.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2020, 1. Puolet sijoitusrahastosijoittajista naisia ja pörssiosakesijoittajista enemmistö miehiä vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtutk/2020/vtutk_2020_2022-03-02_kat_001_fi.html