Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/tau_sv.html