Tabellbilaga 1. Energiskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011
A Transport och magasinering 140 75 88 121
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 94 57 64 91
A 02 Skogsbruk 46 18 24 30
B Utvinning av mineral 26 15 12 13
C Tillverkning 483 334 457 563
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 13 12 8 9
C 16, 17 Skogsindustri 74 46 93 95
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 324 218 284 377
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 40 33 49 56
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 33 25 23 25
D Energiförsörjning 180 158 219 215
E Vatten- och avfallshantering 22 29 26 35
F Byggverksamhet 117 82 135 178
G Handel 82 77 76 109
H Transport och magasinering 813 692 625 728
H 49 Landtransport 537 515 442 502
H 50 Sjötransport 123 60 92 99
H 51 Lufttransport 25 28 25 35
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 129 89 66 92
L Fastighetsverksamhet 197 129 181 282
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 245 274 279 417
Hushåller 916 1 237 1 123 1 214
TOTALT 3 219 3 099 3 218 3 874

Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.09.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2011, Tabellbilaga 1. Energiskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tau_001_sv.html