Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2014

År 2013 var utfallet av miljöskatter på samma nivå som året innan

År 2013 fick staten in 5,8 miljarder euro in i miljöskatter i Finland. Beloppet av miljöskatterna låg på samma nivå som året innan. Av miljöskatterna år 2013 hänförde sig 40 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall var 6,5 procent, vilket är något mindre än året innan.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2013

Miljöskatteintäkter åren 1990-2013

Utöver miljöskatter uppbars år 2013 omkring 1,2 miljarder euro in i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.

Inflödet av fordonsrelaterade skatter uppgick år 2013 till 1,8 miljarder euro, vilket är ungefär 31 procent av hela inflödet av miljöskatter. Av miljöskatterna hänförde sig 28 procent till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el. Inflödet av avfallsskatt var också på samma nivå som året innan, omkring 56 miljooner euro år 2013.


Källa: Miljöskatter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2013/yev_2013_2014-11-06_tie_001_sv.html