Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.9.2016

Ympäristöverot kasvoivat 1,3 prosenttia vuonna 2014

Ympäristöverojen kokonaissumma vuonna 2014 oli 6,0 miljardia euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 prosenttia. Ympäristöverojen kasvua hillitsi päästöverojen lasku, joka johtui erityisesti jäteverokertymän laskusta. Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on noin 7 prosenttia. Päästöoikeuksien huutokauppa on ensimmäistä kertaa mukana ympäristöverojen tilastossa vuonna 2014. Syynä päästöoikeuksien kirjaamiseen oli muutos päästökauppaan liittyvien verotulojen kirjaamisessa kansantalouden tilinpidossa. Päästöoikeudet ovat osa energiaveroja ja niiden suuruus vuonna 2014 oli 104 miljoonaa euroa.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2014, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2014, miljoonaa euroa

Ympäristöverojen määrä kasvoi erityisesti teollisuuden ja energiahuollon toimialoilla. Kasvua selittää päästöoikeuksien kirjaaminen osaksi energiaveroja, mikä kasvatti erityisesti energiahuollon maksamia ympäristöveroja. Uuden laskentamenetelmän myötä ensimmäisenä kirjausvuonna 2014 ostetut päästöoikeudet ovat hieman korkeammalla tasolla kuin seuraavina vuosina, sillä veroiksi kirjautuu päästöoikeuksia hieman pidemmältä ajalta.

Vesi- ja jätehuollon toimialalla maksetut ympäristöverot laskivat noin kahdeksan prosenttia, mikä johtui jäteverokertymän laskusta. Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitetusta jätteestä, jonka määrä on laskenut jätteenpolton yleistyessä.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2014, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Maa-, kala- ja riistatalous 58,8 17,7 0,0 . 1) 76,6
Metsätalous 35,9 4,6 0,2 . 40,6
Kaivostoiminta ja louhinta 33,2 2,3 0,0 . 35,6
Elintarviketeollisuus 18,9 1,9 0,0 . 20,8
Metsäteollisuus 58,4 2,0 0,4 . 60,7
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 467,9 1,0 27,8 . 496,6
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 56,3 3,6 0,0 . 59,9
Muu teollisuus 39,9 11,0 0,2 . 51,1
Energiahuolto 325,7 6,3 0,0 . 332,1
Vesihuolto ja jätehuolto 40,5 10,8 44,0 . 95,3
Rakentaminen 141,0 41,4 0,1 . 182,5
Kauppa 120,2 54,4 0,2 . 174,9
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 516,9 87,6 0,6 . 605,1
Vesiliikenne 104,4 0,2 0,0 . 104,6
Ilmaliikenne 31,1 0,8 0,0 . 31,8
Liikennettä palveleva toiminta, posti 75,3 7,1 0,3 . 82,7
Kiinteistöalan toiminta 259,2 22,0 0,1 . 281,3
Muut palvelut ja hallinto 454,5 206,1 2,8 . 663,3
Kotitaloudet 1 251,8 1 311,0 11,6 23,0 2 597,3
YHTEENSÄ 4 089,7 1 791,6 88,5 23,0 5 992,8
1) Ei yhtään

Ympäristöverot koostuvat energiaveroista, liikenneveroista, päästöveroista ja resurssiveroista. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa. Hiilidioksidipäästöistä maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2014/yev_2014_2016-09-08_tie_001_fi.html