Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2016, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 161,2 93,0 103,9 110,6 117,1 134,4 120,3 115,7 109,9
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 111,8 71,6 76,1 72,7 77,2 89,5 77,3 75,4 68,1
A 02 Skogsbruk 49,4 21,4 27,8 37,9 39,9 44,9 43,0 40,3 41,8
B Utvinning av mineral 27,8 16,3 14,2 25,5 35,4 37,5 19,6 19,2 22,1
C Tillverkning 518,9 363,7 496,2 702,9 602,0 447,4 353,7 315,6 335,6
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 14,4 13,3 9,9 17,4 20,8 20,1 18,9 17,8 18,5
C 16, 17 Skogsindustri 76,6 48,1 95,3 75,8 52,2 46,1 39,5 40,6 42,6
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 334,6 228,8 305,7 504,3 431,5 291,0 196,4 162,3 170,2
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 44,9 36,7 51,8 54,6 47,4 42,7 50,1 47,1 53,0
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 48,4 36,8 33,5 50,8 50,1 47,5 48,8 47,8 51,3
D Energiförsörjning 190,8 164,2 236,8 242,6 277,4 237,5 348,0 323,2 370,3
E Vatten- och avfallshantering 79,4 78,9 76,3 108,3 106,3 98,7 90,8 81,0 73,9
F Byggverksamhet 152,3 113,9 169,1 179,5 185,4 203,3 184,8 186,0 205,2
G Handel 170,7 139,1 141,4 170,7 187,3 158,7 159,2 159,6 164,8
H Transport och magasinering 913,1 775,8 709,5 777,8 822,3 846,3 914,6 921,5 964,9
H 49 Landtransport 629,2 589,4 516,7 564,8 597,3 554,8 641,6 662,8 693,3
H 50 Sjötransport 122,9 59,7 91,7 98,2 110,5 125,3 116,8 110,2 112,7
H 51 Lufttransport 26,4 30,5 26,3 29,4 33,7 49,2 48,2 48,7 50,6
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 134,6 96,2 74,8 85,4 80,8 117,0 108,0 99,8 108,3
L Fastighetsverksamhet 225,8 156,1 201,8 286,2 277,4 293,8 246,3 227,6 236,7
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 552,0 490,6 518,7 651,3 691,0 719,4 685,8 702,2 762,2
Hushåller 1 984,0 2 137,0 2 275,7 2 635,3 2 595,2 2 763,2 2 776,3 2 981,7 3 410,3
TOTALT 4 976,0 4 528,6 4 943,6 5 890,7 5 896,8 5 940,2 5 899,4 6 033,3 6 655,9

Källa: Miljöskatter 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2016, Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2016/yev_2016_2018-09-06_tau_001_sv.html