Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008-2016, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 02 Skogsbruk 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
B Utvinning av mineral 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
C Tillverkning 10,4 10,0 21,3 25,6 25,0 27,7 26,0 25,2 11,2
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C 16, 17 Skogsindustri 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 9,8 9,9 20,9 25,1 24,4 27,4 25,7 24,6 10,7
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1
D Energiförsörjning 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
E Vatten- och avfallshantering 52,0 45,0 42,0 64,0 56,0 56,0 44,0 32,0 21,0
F Byggverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
G Handel 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1
H Transport och magasinering 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 0,7 0,8 0,8
H 49 Landtransport 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6
H 50 Sjötransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 51 Lufttransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
L Fastighetsverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 3,1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,1 2,5 2,6
Hushåller 12,6 10,3 11,6 13,7 13,8 13,8 12,3 12,8 13,1
TOTALT 79,7 69,0 79,0 107,7 99,1 102,2 85,8 74,0 49,4

Källa: Miljöskatter 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2016, Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008-2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2016/yev_2016_2018-09-06_tau_004_sv.html