Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 19,9 19,4 23,3 22,1 69,9 45,7 43,6
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 15,3 15,5 18,9 17,5 65,2 40,5 38,0
A 02 Skogsbruk 4,6 3,9 4,4 4,6 4,7 5,2 5,6
B Utvinning av mineral 3,8 2,8 2,7 2,3 5,3 4,1 8,1
C Tillverkning 21,0 19,5 19,6 19,3 42,4 42,0 46,6
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 1,8 1,7 1,8 1,9 4,6 4,5 7,7
C 16, 17 Skogsindustri 2,5 2,1 2,2 1,9 5,1 6,4 5,1
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 0,9 0,9 1,1 0,9 4,7 4,2 6,7
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3,8 4,1 3,6 3,6 6,8 6,8 7,4
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 12,0 10,7 10,9 11,0 21,2 20,1 19,7
D Energiförsörjning 14,9 17,4 22,8 23,0 16,2 19,9 18,2
E Vatten- och avfallshantering 8,7 9,8 7,0 10,6 8,1 10,3 7,3
F Byggverksamhet 40,8 36,7 39,7 41,3 62,0 66,9 74,1
G Handel 71,7 67,3 61,3 54,2 72,8 69,5 68,8
H Transport och magasinering 108,8 78,8 84,9 112,8 110,7 137,4 128,0
H 49 Landtransport 100,3 72,7 76,3 104,8 93,5 99,5 105,7
H 50 Sjötransport 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H 51 Lufttransport 0,7 0,8 1,6 0,7 0,3 0,3 0,4
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 7,6 5,1 6,8 7,1 16,7 37,4 21,7
L Fastighetsverksamhet 21,3 22,4 26,6 21,7 13,0 14,5 14,2
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 263,1 241,9 236,5 203,3 129,3 137,9 140,6
Hushåller 1 282,0 1 265,0 1 334,4 1 343,2 1 289,9 1 525,6 1 645,5
TOTALT 1 856,0 1 781,0 1 858,8 1 853,8 1 819,6 2 073,8 2 195,0

Källa: Miljöskatter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2017, Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tau_003_sv.html