Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 02 Skogsbruk 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
B Utvinning av mineral 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
C Tillverkning 25,6 25,0 27,7 26,0 40,2 26,2 25,3
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 16,0
C 16, 17 Skogsindustri 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 25,1 24,4 27,4 25,7 24,5 10,5 8,6
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4
D Energiförsörjning 0,1 0,1 0,0 0,0 . . .
E Vatten- och avfallshantering 64,0 56,0 56,0 44,0 32,0 21,0 12,0
F Byggverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
G Handel 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2
H Transport och magasinering 1,0 0,9 1,1 0,7 0,9 0,8 0,9
H 49 Landtransport 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6
H 50 Sjötransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 51 Lufttransport 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
L Fastighetsverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 2,6 2,7 2,8 2,1 0,4 0,4 0,4
Hushåller 13,7 13,8 13,8 12,3 0,7 0,7 0,5
TOTALT 107,7 99,1 102,2 85,8 74,9 49,8 39,8

Källa: Miljöskatter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2017, Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tau_004_sv.html