Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuluttajahintaindeksi -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Euroopan unionin jäsenvaltiot tuottavat kansallisen indeksin lisäksi yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (Harmonised Index of Consumer Prices). Näistä EU:n tilastovirasto Eurostat laskee EU- ja EMU-maille yhteiset indeksit (European Index of Consumer Prices ja Monetary Union Index of Consumer Prices). Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin laskentaa ohjaavat EU:n säädökset. Yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien pääasiallinen käyttötarkoitus on EU-maiden väliset inflaatiovertailut. Euroopan Keskuspankki käyttää yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä rahapolitiikassaan inflaation mittarina. Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi perustuu suurimmalta osin samoihin hintatietoihin ja samaan kansantalouden tilinpidon aineistoon kuin kansallinen kuluttajahintaindeksi. Sen kattavuus ja hyödykevalikoima on kuitenkin erilainen, siksi yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kehittyy eri tavalla kuin kansallinen kuluttajahintaindeksi.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ykhi/meta.html