Finlands officiella statistik

Privat social service

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Privat social service
www.thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Institutet för hälsa och välfärd samlar årligen in uppgifter från privata producenter av social service om deras verksamhet och personal. Adresserna till enheterna fås från länsstyrelsernas tillståndsoch anmälningsregister över de privata producenterna av social service.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialvård, privata tjänster, social service, organisationer, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privat social service [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykssp/index_sv.html