Finlands officiella statistik

Privat hälso- och sjukvård

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Privat hälso- och sjukvård
www.thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken bygger på de verksamhetsberättelser som de privata hälso- och sjukvårdsproducenterna lämnat in till länsstyrelsen. Statistiken innehåller uppgifter om den producerade öppenvården och personalen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hälso- och sjukvård, privata tjänster, hälsovårdstjänster, organisationer, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privat hälso- och sjukvård [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykstp/index_sv.html