Publicerad: 25.10.2018

Metall- och skogsindustrin använde mest miljöskyddstjänster av de industriella näringsgrenarna år 2016

Offentliggörandet har korrigerats 29.10.2018. Korrigeringarna har markerats med rött.

De sammanlagda miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland uppgick till 615 miljoner euro år 2016. Miljöskyddstjänster- och investeringar som företagen använde var 2 693 miljoner euro. Hushållens miljöskyddsutgifter var 861 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskyddsutgifter. Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper och täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.

Användning av och investeringar i miljöskyddstjänster inom utvinning av mineral, industri och energiförsörjning efter objekt 2014–2016

Användning av och investeringar i miljöskyddstjänster inom utvinning av mineral, industri och energiförsörjning efter objekt 2014–2016

Källa: Miljöskyddsutgifter 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johanna Pakarinen 029 551 3313, Anna Piirainen 029 551 2733

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/2016/ympsm_2016_2018-10-25_tie_001_sv.html