Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 10.5.2017

Antalet universitetsexamina minskade med tre procent från året innan

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2016 avlades totalt 31 900 examina, dvs. 800 examina färre än året innan. Mest minskade antalet lägre högskolexamina, med fem procent från året innan. Antalet högre högskoleexamina minskade bara något, med under en procent. Lika många nya doktorsexamina och licentiatexamina avlades som året innan.

Examina som avlagts vid universitet 2001–2016

Examina som avlagts vid universitet 2001–2016

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2016/yop_2016_2017-05-10_tie_001_sv.html