Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 13.5.2020

Antalet universitetsexamina började öka

Antalet avlagda universitetsexamina började öka år 2019 efter tre på varandra följande år av nedgång. År 2019 avlades i Finland totalt omkring 31 700 universitetsexamina, vilket är omkring 900 fler än året innan. Ökningen av antalet examina var koncentrerad till högre högskoleexamina, vars antal (drygt 16 000) steg med drygt tusen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Antal universitetsexamina 2001–2019

Antal universitetsexamina 2001–2019

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ruuskanen 029 551 3620, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 13.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2019/yop_2019_2020-05-13_tie_001_sv.html