Suomen virallinen tilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yritysten jalostusarvosta 62 prosenttia henkilöstökuluihin 2018
19.12.2019
Yritysten (TOL B - S, pl. K) yhteenlaskettu jalostusarvo oli 112,2 miljardia euroa. Jalostusarvoa kertyi 2,8 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna. Palkkoja ja muita henkilöstökuluja maksettiin 69,3 miljardia euroa. Näin jalostusarvon ja henkilöstökulujen suhde eli reaalituottavuus oli 1,6 vuonna 2018. Yritysten tuottama jalostusarvo henkeä kohti oli 80 000 euroa. Vastaavasti henkilöstökuluja maksettiin 49 000 henkeä kohti. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta.

Seuraava julkistus:
24.9.2020

Kuvaus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, tilinpäätöksistä sekä liikevaihdon ja kulujen erittelystä. Yritysten tilinpäätöstiedoilla kuvataan toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tilasto sisältää myös tietoja yritysten kasvusta ja selviämisestä aloitusvuoden jälkeen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: yritykset, toimialat, henkilöstö, tilinpäätös, liikevaihto, tuloslaskelma, taseet, kannattavuus, jalostusarvo, investoinnit.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen
19.12.2019
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tietokantataulukot (taulukot 11i1 ja 11i2) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/