Suomen virallinen tilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yritysten liiketulos laski vuonna 2019
17.12.2020
Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritykset keräsivät liikevaihtoa ilman sisäisiä eriä yhteensä 427,4 miljardia euroa vuonna 2019. Liikevaihto kasvoi 9,9 miljardia euroa edellisvuodesta. Yrityksille jäi liiketulosta yhteensä 22,1 miljardia euroa, eli 2,4 miljardia vähemmän kuin vuonna 2018. Liiketuloksen laskusta teollisuuden osuus oli 1,2 miljardia euroa ja palvelualojen yritysten 0,8 miljardia. Rakentamisen toimialalla liiketulos pieneni noin 290 miljoonaa euroa ja kaupan toimialalla noin 90 miljoonaa euroa.

Kuvaus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, tilinpäätöksistä sekä liikevaihdon ja kulujen erittelystä. Yritysten tilinpäätöstiedoilla kuvataan toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tilasto sisältää myös tietoja yritysten kasvusta ja selviämisestä aloitusvuoden jälkeen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: yritykset, toimialat, henkilöstö, tilinpäätös, liikevaihto, tuloslaskelma, taseet, kannattavuus, jalostusarvo, investoinnit.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen
19.12.2019
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tietokantataulukot (taulukot 11i1 ja 11i2) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/index.html