Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i statistiken Företagssaneringar publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar (28.3.2022)
Framställningen av statistiken Företagssaneringar som en separat statistikgren har upphört. Uppgifterna i statistiken publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/index_sv.html