Finlands officiella statistik

Företagssaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet företagssaneringar minskade med 7 procent under januari - september 2021 jämfört med året innan
20.10.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 242 företagssaneringar under januari - september 2021, dvs. 18 företagssaneringar (6,9 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 813, vilket är 3 081 årsverken (52,3 procent) färre än året innan.

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagssanering, konkurs, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras som egna offentliggöranden
19.11.2010
Uppgifterna om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/index_sv.html