Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i statistiken Företagssaneringar publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar

Framställningen av statistiken Företagssaneringar som en separat statistikgren har upphört. Uppgifterna i statistiken publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar.

Statistikuppgifterna har publicerats kvartalsvis. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på statistikens ingångssida.


Senast uppdaterad 28.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/ysan_2022-03-28_uut_001_sv.html